top of page

XXXI Concurs Nacional del Cartell Anunciador 2024 (Finalizat)

Guanyadors CONCURS XXXI

1º Premi Panter (Cartell Anunciador). - 1.000 €
 

Víctor M. Gómez Calderón

"El camino del perdón"

WhatsApp Image 2024-03-23 at 09.17_edited.jpg

2º Premi Ciutat de Callosa.- 500 €
 

Jose Enrique Torá Trigueros

"Padre, perdónalos..."

Callosa de Segura

WhatsApp Image 2024-03-23 at 09.17.46.jpeg

Premi Local Patronato de la Pasión.- 300 €

Ángel Ruíz Cruz

"¡Yo soy!"
Callosa de Segura

WhatsApp Image 2024-03-23 at 09.17.47.jpeg

TEMA:
La temàtica d'este concurs haurà de versar sobre la Vida, Passió, Mort i Resurrecció de Jesús de Natzaret, podent incloure algun motiu de la ciutat de Callosa de Segura, sempre seran més valorades les que tracten sobre les Representacions de la Passió de Callosa de Segura. Us recomanem vindre a contemplar alguna de les nostres representacions.

FORMAT:
El cartell tindrà la dimensió de 50x70 cm., si no és així, quedarà desqualificat del concurs. Es presentarà al concurs, en un suport de les mateixes dimensions, en cartó-ploma, llenç o similar, que permeta que l'obra estiga perfectament estesa durant l'exposició.

CATEGORIES:
I Categoria: Tècnica pictòrica o manual.

II Categoria: Tècnica fotogràfica o digital.

TÈCNICA:
Les obres seran executades amb llibertat de procediment i color, de manera que la seua reproducció no oferisca dificultat per a ser imprés.

TERMINI D'ADMISSIÓ:
El termini d'admissió de les obres acabarà el dia 19 de març de 2024, inclusivament. Els Cartells amb mata-segells de Correus posterior a la citada data, quedaran fora de concurs.

REMITENT:
Els enviaments es podran fer arribar per correu certificat, a través de missatgeria, o personalment, a la següent adreça:

PATRONATO DE “LA PASIÓN DE CALLOSA”
CASA DE CULTURA “REINA SOFÍA”

Plaza Reina Sofía s/n

03360 Callosa de Segura (Alicante)

El Patronato, no es fa responsable dels treballs que no siguen entregats en esta adreça.

JURAT, DECISIÓ i PREMIS:

La deliberació del jurat, serà en el lloc d'exposició, el dia 22 de març de 2024 a les 20.30 h.

Estarà compost pel President del Patronato (sense vot) i set membres triats entre artistes, dissenyadors gràfics i intel·lectuals no concursants. La decisió, serà d'un premi per categoria. Després es decidirà entre les dos obres premiades de totes dues categories, per a decidir el primer premi Nacional (Cartell Anunciador) i el segon premio Nacional. Quedant-se la decisió de la manera següent: Primer Premi Nacional Panter 1.000 € - Segonn Premi Nacional Ciutat de Callosa 500 €. Posteriorment, de totes les obres d'autors Callosins, de totes dues categories, es decidirà el Premi Local Patronato de la Pasión de Callosa de Segura, 300 €. La decisión, la qual serà inapel·lable, es farà públic en esta mateixa secció de la web, l'endemà de la decisió, als guanyadors se'ls comunicarà el mateix dia, telefònicament.

El Jurat podrà declarar desert el Concurs si les obres presentades no meresqueren l'aprovació d'este.
De resultar desierto el premio, se elegirá uno de los segundos premios de En cas de resultar desert el premi, es triarà un dels segons premis d'anys anteriors per a la publicació del cartell.

EXPOSICIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS:

Tots els cartells rebuts abans de la data límit d'admissió, quedaran exposats des del dia 21 de març al 14 d'abril de 2024 a la SALA D'EXPOSICIONS DE LA CASA DE CULTURA "REINA SOFIA" de Callosa de Segura, situada en la Plaça Reina Sofia.

El lliurament de premis es realitzarà a les 12.00 hores del Diumenge dia 14 d'abril de 2024, en el lloc d'exposició amb l'assistència dels nostres patrocinadors i representants de l'Ajuntament.

CONDICIONS:

A) Podran participar tots els autors que ho desitgen, tant professionals o aficionats, de qualsevol nacionalitat i que superen els 18 anys (menor legalment representat). Les obres presentades, han de ser les ORIGINALS I INÈDITES, no haver-se presentat a este o un altre concurs, ni estar a l'espera de veredicte, no podran presentar-se obres els drets de propietat de les quals intel·lectual no pertanguen a l'autor íntegrament i sense excepció al propi participant en el concurs. Serà responsabilitat dels autors qualsevol reclamació que puga produir-se en relació amb l'autoria dels treballs i el seu possible plagi. Les obres han de produir impacte o crida des de la distància. Les obres, no han d'anar firmades, ni portar inscripció, ni retolació, indicant al dors del mateix el LEMA. Les obres presentades aniran acompanyades d'un sobre tancat, en l'exterior del qual figure este LEMA i categoria a la qual es presenten i en el seu interior una nota amb les dades personals del participant (nom complet, fotocòpia del DNI, número de telèfon, correu electrònic i adreça postal). La II categoria, haurà d'acompanyar-se d'un CD o similar, que continga l'obra en suport digital amb la màxima qualitat possible en formats JPEG, PDF o TIFF. Es podran presentar, per autor, tantes obres com es desitgen, no podent concórrer en el mateix autor, més d'un premi.

Tots els gastos que supose l'enviament de l'obra aniran per compte del participant.

B) Les obres premiades quedaran en propietat del Patronato de "La Pasión de Callosa" reservant-se el dret d'utilitzar-les per als fins que considere oportuns..

C) La resta de les obres, una vegada finalitzat el concurs, seran retornades als autors que el sol·liciten al tel. 623 30 73 37, horari: 18.00 / 20.00 h, en el termini màxim de 30 dies, tant si és per correu certificat o per a arreplegar personalment. Tots els gastos que supose la devolució de l'obra, anirà per compte del participant.

D) Aquelles obres que no foren reclamades, quedaran en depòsit en el Patronat, reservant-se el dret d'utilitzar-les per als fins que considere oportuns.

E) El fet de participar en este concurs, suposa la plena acceptació d'estes bases per part dels concursants.

F) El Patronato, té la potestat de resoldre qualsevol circumstància, que no estiga ressenyada en estes bases..

LOGO PASION COMPLETO b.png
bottom of page