top of page
SEGLES D'HISTÒRIA...
MÉS 50 ANYS DE TRADICIÓ CONTINUADA
Les representacions de La Pasión a la ciutat de Callosa de Segura, té els seus orígens en les històriques celebracions de la "CORONA MORTIFICADA", que els frares del convent dels Pares Alcantarinos representaven, en la nau central de la seua capella, des de finals del segle XVI, cada diumenge de quaresma, i que l'Orde Tercer de San Francisco va saber captar i guardar, per a engrandiment de la cultura religiosa a la nostra ciutat.


Amb l'inici de la Guerra Civil, estes representacions van quedar interrompudes, sent recuperades al final d'esta. En estos anys, i més concretament durant la postguerra, aquella antiga tradició de representar la Corona Mortificada, va donar pas al que hui coneixem com "La Pasión de Callosa de Segura".


A principis dels anys 30, existia a la nostra ciutat un grup de teatre amateur que representava habitualment comèdies i sarsueles. Amb l'arribada de la quaresma, posaven en escena l'obra de denominada "EL DRAMA DEL CALVARIO", escrita en vers l'any 1.924, per don Juan Bautista Pont, prolífic autor valencià. En l'actualitat, és este el text que es continua representant.


D'esta època es té constància documental, gràcies a un programa de mà, del qual encara hui conservem el seu original, i en el qual s'anunciava l'última representació de l'any, en el Centre Social d'Obrers Catòlics, qualificant-la com un "Monumental Esdeveniment Artístic-Religiós", datat el 14 d'abril de l'any 1935.


Les representacions van anar succeint-se cada quaresma amb una certa intermitència durant alguns anys i li van servir com a escenari els diferents teatres que existien a la ciutat, donada la gran afició que des de sempre hi ha hagut en Callosa pel teatre.


Si fa no fa l'any 1968 el Rnd. Capellà Rector de Sant Martí Bisbe, don Manuel Cayuelas decidix tornar a recuperar de nou per a Callosa la posada en escena d'aquell Drama Sacre que anys arrere va deixar de representar-se, però del qual es tenia coneixement pels èxits collits.


Per a poder dur a terme esta recuperació, va posar a la disposició de l'Agrupació Artística de Callosa, fundada l'any 1958, el llibret de l'obra El Drama del Calvario, del qual es guardava una còpia en els arxius de la parròquia. La directora de llavors, sent coneixedora de l'èxit i acceptació que l'obra va tindre en els anys quaranta, va decidir posar-la en marxa, i en la quaresma de l'any 1969 es torna a representar en el Saló Parroquial que existia en la part alta de la Sagristia del Temple de Sant Martí Bisbe (Monument Nacional).


Comença en este precís lloc, allò que amb el temps s'ha convertit en el grandiós Acte Sacramental al qual se'l va denominar "LA PASIÓN DE CALLOSA DE SEGURA" i que des de llavors fins hui, no ha deixat de representar-se a la ciutat de Callosa de Segura cada primavera.

Programa de Mà (1935)

bottom of page